آکادمی زبان دوم با برگزاری تورهای تفریحی-آموزشی زبان انگلسی در برخی از کشورهای توریستی و جاذبه های گردشگری سعی در طبیعی تر و جذاب تر کردن هدف یادگیری این زبان را دارد.