آکادمی زبان دوم با برگزاری دوره­ های بحث آزاد سعی در بهبود بخشیدن به احیا

نگه داشتن مکالمه زبان آموزان (در سطح INTERMEDIATE و بالاتر)،

علاقمندان به مهاجرت و اشخاصی که پس از زندگی کردن در کشورهای انگلیسی

زبان به ایران برگشته اند را دارد.