آکادمی زبان دوم با برگزاری دوره­ های بحث آزاد با مرکزیت تماشا

کردن فیلم­ های روز دنیا سعی در بالا بردن توانایی­ های مکالمه ای

علاقمندان به زبان انگلیسی که مکملی عالی برای دوره­ های بحث

آزاد است را دارد.