آکادمی زبان دوم با برگزاری کلاس­ها، دوره­ ها و کارگاه ­های ONLINE سعی

درراحت­ ترکردن فرآیند یادگیری زبان انگلیسی برای علاقمندانی که قادر به حضور

یافتن در کلاس های این آکادمی نیستند را دارد.